Villa Flora wordt mede gesubsidieerd door Provincie Limburg en Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie


Smart Spaces, Saving Energy in Europe’s Public Buildings Using ICT website.

Top 10 C2C Projecten, Stedebouw en Architectuur december 2011

Die Villa Flora, ein Traum aus Glas, NRZ 13. Januar 2012

Villa Flora opgeleverd aan Floriade bv (persbericht 6 oktober 2011)

Feestelijke oplevering Villa Flora, De Limburger 6 oktober 2011

(Bouwfoto's zijn van Sjaak Peters AV te Venlo.)

 

het rijst op uit de bomen
en mensen in auto’s en treinen
zullen zeggen
nu zijn we in Venlo.
en daar kunt u werken

een ademende boom van glas
waar werken naadloos overgaat
in vrije tijd


Stadsdichter Daan Doesborgh
 

het rijst op met de bomen
schaadt ze niet
stoot niet uit
maakt niet stuk
gunt ze adem
gaat naadloos over in de bomen

Venlo’s groene toren
een kenmerk in de lucht
opdat wij zeggen kunnen
daar aan de horizon
staat onze stad